POLITICA GDPR | Vida Herastrau | Apartamente noi Herastrau
Scroll to top
  • +4 0785 900 400
  • STRADA CARAMFIL, NR. 85C
  • PROGRAM SHOWROOM: 10.00 AM - 06.00 PM

POLITICA PRIVIND CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Ultima actualizare: 12.07.2019

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC Y.G. PROPRIETATI SRL, cu sediul in DNCB, Nr. 261, Popesti-Leordeni, Jud Ilfov, in calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.vida-herastrau.ro.

Această politică privind confidentialitatea si utilizarea cookie-urilor (“Politica de confidentialitate si Cookie”) guvernează modul de utilizare a datelor, respectiv a cookie-urilor și a plug inurilor de social media pe site-urile Y.G. PROPRIETATI SRL (https://www.vida-herastrau.ro/),  , în cele ce urmează: “Website”).

Continuând să utilizați Website-ul sau apăsând pe “Da, sunt de acord” după ce ați fost informat despre utilizarea cookie-urilor și a plug inurilor social media, recunoașteți că ați citit cu atenție această Politică de Confidentialitate si Cookie și că sunteți de acord cu aceasta fără rezerve.

  1. CINE ESTE RĂSPUNZĂTOR DE PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Y.G. PROPRIETATI SRL, DNCB, Nr 261 , Popești Leordeni, jud. ILFOV, cu numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J23/294/2009, este entitatea responsabilă de datele dvs. personale acoperite de această Politică de Confidentialitate si Cookie (în continuare: “Noi”, “Nouă”, “al Nostru”). Această Politică de Confidentialitate si Cookie poate fi modificată din când în când, pentru a se asigura că aceasta rămâne corectă și conformă cu legislația. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rog să luați notă de modificări și să fiți de acord cu acestea dacă le considerați acceptabile.

1.1 Datele dvs. personale sunt prelucrate de Y.G. PROPRIETATI SRL, DNCB, Nr 261 , Popești Leordeni, jud. ILFOV, cu numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J23/294/2009 (în continuare: „Y.G. PROPRIETATI SRL”, „Noi”, „Nouă”, „al Nostru”). Ne puteți contacta prin e-mail la: protectia.datelor@archivit.ro

1.2 Orice noțiune care începe cu o majusculă va fi definită prin referință explicită în această Politică de Confidențialitate si Cookie. Atunci când este posibil, având în vedere contextul, cuvintele singulare trebuie interpretate ca incluzând și pluralul și invers.

1.3 Atunci când se face trimitere la anumite legi sau reglementări, o astfel de referință trebuie să includă și orice modificare, înlocuire sau anulare a legilor sau regulamentelor respective, inclusiv orice ordine administrative conexe.

 

1.4 Y.G. PROPRIETATI SRL își rezervă dreptul discreționar de a modifica, schimba sau completa Politica de Confidențialitate si Cookie din când în când. Asemenea modificare, schimbarea sau completare va fi comunicată prin intermediul Website-ului.

Un mesaj de poștă electronică care solicită exercitarea unui drept nu va fi interpretat ca un consimțământ în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale dincolo de ceea ce este necesar pentru soluționarea cererii dumneavoastră. O astfel de solicitare ar trebui să indice în mod clar ce drept doriți să exercitați și motivele, dacă acestea sunt necesare. De asemenea, cererea trebuie să fie datată și semnată și să fie însoțită de o copie scanată digital a actului dvs. de identitate valabil, care vă dovedește identitatea. Dacă utilizați formularul de contact, Y.G. PROPRIETATI SRL s-ar putea să vă solicităm confirmarea semnată și dovada identității.

Y.G. PROPRIETATI SRL vă vom informa cu promptitudine despre faptul că am primit această solicitare. Dacă cererea se dovedește întemeiată, Y.G. PROPRIETATI SRL o va onora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la primirea solicitării.

Dacă aveți orice plângere cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către noi, puteți să contactați Y.G. PROPRIETATI SRL întotdeauna prin adresa de e-mail menționată în această clauză 8.7. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de răspunsul Y.G. PROPRIETATI SRL, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

0785 900 400 Contact Reprezentant vânzări
WhatsApp Scrie-ne pe Whatsapp!
';